Client zone Access client zone

Information in header:   Link numer one    Sociallinks

UAB „Ferentis“ įgyvendina projektą „Transplantacijos modelis žmogaus ragenai sintezuotai iš biologiškai aktyvių kolageno peptidinių sekų (BioCornea)“

 
Published: 2020-09-09

UAB „Ferentis“ ir UAB "Experimentica" įgyvendina projektą „Transplantacijos modelis žmogaus ragenai sintezuotai iš biologiškai aktyvių kolageno peptidinių sekų (BioCornea)“, bendrai finansuojamą iš Europos struktūrinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

 
Projektas yra skirtas inovatyvus ragenos persodinimo metodo sukūrimui ir biosintetinės ragenos regeneracinei medicinai vystymui. Kartu bus sukurtas naujų projekto metu sukurtu metodu paremtas metabolinio aktyvumo ir ląstelių gyvybingumo tyrimo testas, kuris turi būti atliekamas prieš in vivo tyrimus bei dirbtinis žmogaus rageną imituojantis modelis vaistų skvarbos testams. Sukurti produktai leistų projekte dalyvaujančioms įmonėms išplėsti savo produktų portfelius, atlieptų rinkos ir vartotojų lūkesčius bei užtikrintų įmonių konkurencijos augimą bei verslo plėtrą.
                    
Bendra projekto vertė – 1 522 020,70 Eur, projektui skiriama paramos suma – 1 098 484,06 Eur.
 
smart foreash