Client zone Access client zone

Information in header:   Link numer one    Sociallinks

UAB „Ferentis“ įgyvendina projektą „Audinių modeliai biosintetiniuose lustuose“

 

UAB „Ferentis“ įgyvendina projektą „Audinių modeliai biosintetiniuose lustuose“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018-04-01 iki 2021-09-30. 

Projekto tikslas – sukurti du audinių in vitro konstruktus: bioaktyvi erdvinė nervinio audinio matrica suderinama su elektrinių ir cheminių signalų detekcija ir pilnavertis funkcionalus odos in vitro audinys ir/arba audinio matrica pritaikyta individualiam modeliavimui klientų laboratorijose.
                     
Projekto vykdymo metu numatomas tolimesnis sukurto kolageno peptido hidrogelio vystymas, įvedant specifines, konkretaus audinio užląsteliniam užpildui būdingas medžiagas, atliekant fizinį mikroformavimą, bioaktyvias paviršiaus modifikacijas ir taip sukuriant palankias aplinkas odos bei nervinio audinio in vitro kūrimui. Pritaikant šias aplinkas bus sukurti du audinių in vitro konstruktai.
 
Bendra projekto vertė 495 940,09 EUR, iš kurių 335 820,50 EUR skirta iš Europos regioninio plėtros fondo.

 

 
smart foreash